Stage de pràctiques de restauració

Anni Tuominen, procedent de la Helsinki Metropolia University of Applied Sciencies inicia una estada de pràctiques al CDMT.

S'acaba d'incorporar al CDMT l'estudiant de restauració Anni Tuominen, procedent de la Helsinki Metropolia University of Applied Sciencies, per desenvolupar durant dos mesos una estada de pràctiques. Durant aquest temps participarà en el tractament de diverses peces tèxtils i d'indumentària del segles XIX i XX: documentaciò, anàlisi tècnica, neteja, consolidació i redacció de l'informe final.

Comparteix