Avís legal

Sobre els continguts:

Els continguts i imatges que hi ha en aquest web pertanyen als respectius autors i, tret que tinguin una llicència específica, estan regulats sota la llicència Creative Commons Reconeixement – Compartir Igual 3.5 Espanya.

Circuit de Museus Tèxtils i de Moda a Catalunya:

No es fa responsable de les informacions, opinions i conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web pels usuaris ni de qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’hi accedeixi des d'aquest domini, per mitjà d'enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin en aquest web.

Circuit de Museus Tèxtils i de Moda a Catalunya:

No pot garantir la inexistència d’errors en l’accés al web, en els continguts ni en la seva actualització completa, tot i que inverteix tots els esforços necessaris per evitar-los i esmenar-los amb la màxima celeritat i sempre que els li siguin indicats.

Les aportacions realitzades pels usuaris i usuaries, així com els noms de les persones que les fan, seran publicades al web.

Sobre les dades dels usuaris:

De conformitat amb allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Circuit de Museus Tèxtils i de Moda a Catalunya informa de l'existència d'un fitxer de la seva titularitat en el qual s'inclouran les dades necessàries per mantenir informats els usuaris i usuàries que així ho requereixin o proporcionar els serveis que els usuaris sol·licitin.

El titular podrà exercitar els drets reconeguts en la LOPD sobre aquest fitxer i, en particular, els d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades en els termes previstos en la LOPD. Els usuaris poden realitzar aquestes accions enviant una sol·licitud a museu@arenysdemar.cat o bé un escrit que es podrà dirigir al carrer de l’Església 43 -
08350, Arenys de Mar.

Comparteix